Severní magnetický pól migruje na Sibiř. V roce 2040 již kompasy nebudou ukazovat sever!

Čeká nás doba, kdy nám budou kompasy naprosto k ničemu? Možná jste už slyšeli, že naše planeta má dva takzvané severní póly – jeden geografický (v místě osy otáčení Země) a jeden magnetický (místo, ze kterého vycházejí magnetické siločáry Země).

Magnetické pole Země je velice důležité pro život na naši planetě. Bez něj by pravděpodobně vůbec nevznikl. Určitě ne v podobě v jaké ho známe. Toto pole nás chrání před smrtící radiací, která přichází ze Slunce. Pokud by toto pole náhle zmizelo, lidé by neměli šanci přežít. To nám však nyní naštěstí nehrozí.

Co se ale aktuálně děje s magnetickým polem Země? Zatímco geografický severní pól je statický a zůstává na svém místě u magnetického tomu je naopak. Od doby, kdy byl severní magnetická pol objeven (roku 1831) se již posunul o 2 000 km. Pokud jste se ve škole učili, že magnetický a geografický pól Země jsou na jiném místě, tak právě díky těmto pohybům to loni v září na chvíli přestalo platit, protože se tyto dva póly výjimečně překrývaly. Nyní se však dal znovu do pohybu a poprvé za posledních 350 let tak opustí Kanadu a zamíří na Sibiř.

Roku 2040 nejspíše dojde dokonce k tomu, že kompasy, které z principu ukazují magnetický sever planety budou přesněji ukazovat na geografický severovýchod. Co se stane ke konci století zatím vědci neumí odhadnout.

Zajímavé také je, že se od 80. let 20. století rychlost posunu severního magnetického pólu zvýšila pětinásobně z 10 km za rok na 50 km za rok. Naproti tomu jižní magnetický pol se prakticky nehýbe.

Co za tímto zajímavým jevem stojí vědci zatím netuší, nicméně tyto posuny komplikují navigaci – jak armádě, tak komerčním subjektům. Satelity se tak musí stále optimalizovat a přenastavovat, aby s „novým severem“ počítaly.

Příčinou jsou pravděpodobně změny toku v rozžhaveném magmatu pod povrchem naší planety. Do těchto dějů však vidíme mnohem méně než do vzdálených galaxií ve vesmíru, proto přesné příčiny můžeme jen odhadovat.

Zdroje k hlubšímu bádání

Earth’s Magnetic North Pole Keeps Moving Towards Siberia at a Mysteriously Fast Pace

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *