Mohl by existovat život na orbitě černých děr? Podle vědců ze slezské univerzity ano!

Doposud jsme se zabývali především existencí planet 🌍 vhodných pro život 🌱🐇, které obíhají kolem jiných hvězd ✨. Výhodou tohoto výzkumu je fakt, že tyto planety lze lépe pozorovat. Mohl by však existovat život na planetě, která by neobíhala hvězdu, ale černou díru? 🌚

V čem je vlastně rozdíl, jestli bychom nad hlavou měli naše bílé Slunce 🌞 nebo temnou černou díru? 🌚 Hlavním problémem je zejména teplota. Slunce 🌞 je pro nás obrovským zdrojem energie a naši planetu 🌍 nám krásně ohřívá 🌤. U černé díry 🌑 je tomu ale naopak. Díra většinu energie z okolí pohlcuje do sebe a sama je tedy chladná ❄️. V úvodním obrázku však uvádíme, že vědci tvrdí, že by v tomto místě mohl život i přes to existovat. Jak je to možné❓

Je to způsobeno hlavně obrovskou gravitací. Nyní situaci velice zjednodušíme pro lepší pochopení. Velká část záření, která se vyskytne v okolí černé díry 🌑 se na jejím orbitě pouze “ohne”, ale nespadne do ní. To je právě klíčem k udržení relativně stálé teploty 🏝 na případné planetě vhodné pro život. Pro její ohřátí by stačilo takzvané reliktní záření (záření, které vzniklo už v době těsně po Velkém třesku 💥).

Dnes má toto reliktní záření opravdu nízkou vlnovou délku a jeho teplota tak odpovídá hodnotám blížícím se absolutní nule (2,73 K / -270,42 °C; absolutní nula má teplotu 0 K / -273,15 °C). ❄️ Takováto energie by pro zahřátí planety opravdu nestačila. ☄️☃️ Zde sehraje roli právě silná gravitace černé díry 🌑, která může za určitých podmínek výrazně zkrátit vlnovou délku tohoto záření a dodat mu tak energii. 💥 Teplota v některých místech na orbitě černé díry by mohla mít i několik stovek °C. 🔥

Ovšem aby byla teplota pro život 🌿 optimální, musely by nastat dosti specifické podmínky. Jedna by musela černá díra rotovat rychlostí blížící se rychlosti světla ☀️, dále by černá díra musela odpovídat hmotnosti nad 163 milionů Sluncí 🌞 (pro zajímavost černá díra v centru naši galaxie má hmotnost cca 4 miliony Sluncí) a hlavně ona hypotetická planeta 🌏 by se musela pohybovat těsně za horizontem událostí (tedy místem, odkud už není návratu zpět a vše za touto hranicí pohltí černá díra). Současně by se planeta musela pohybovat v rychlostech desetin rychlosti světla 🌈. To by sice způsobilo další zahřívání díky tzv. Dopplerovu jevu*, ale není úplně jasné, jak by se do těchto podmínek mohla planeta vůbec dostat, jelikož pro vznik by toto prostředí bylo dost nestabilní. 💥

Život 🐧🐧🐧, který by zde existoval by musel také odolávat silnému ultrafialovému záření. Pro lidi by tak byla planeta i přes vhodnou teplotu neobyvatelná ☢️. Dalším problémem by byl zdroj potravy, jelikož ani naše rostliny 🌴🌲🌵 by takovouto dávku radiace nezvládly. Pohled na nebe by ale na této planetě byl zajímavý. Více než polovinu by tvořila černota. Z určitého bodu oblohy bychom viděli světlo z onoho již zmíněného záření. Slunce by však plně nenahradilo.

Celý výzkum 🔬 však nebyl o hledání samotného života ve vesmíru 📡, ale spíše o intelektuálním zamyšlení se nad danou problematikou. Také zde bylo demonstrováno, jak úžasné simulační technologie 💻 dnes máme k dispozici. A kdo ví, třeba takový život opravdu někde ve vesmíru 🔭 existuje.

Zdroje k hlubšímu bádání

Habitable Zones around Almost Extremely Spinning Black Holes (Black Sun Revisited)

*Dopplerův jev

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *