Klonování dinosaurů je ještě daleko, co to zkusit trochu jinak?

Dnes už asi každý zná scénu z filmu Jurský park, kde získali DNA ze zkamenělé pryskyřice, tu doplnili žabí DNA a voalá! Máme dinosaura.NAkolik se tato myšlenka blíží realitě?

Prvním problémem, na který můžeme narazit je fosilizace (neboli zkamenění) samotná. Při fosilizaci se sice zachovávají jednotlivé struktury živočicha. Nicméně organická hmota je časem nahrazena anorganickou. Kvůli tomu dochází také k nenávratnému poškození DNA (která je pochopitelně složena z organických sloučenin). Dochází k tomu tak, že atomy křemíku a vápníku pozvolna (v průběhu tisíců až milionů let) nahrazují atomy vodíku, uhlíku a dusíku.

Naději zde drží domněnky, že u výjimečně zachovalých fosílií by se mohly vytvořit takzvané zkamenělinové “přepážky”, které zastaví proces fosilizace v určitém bodě. Fosilizace totiž probíhá z vnějšku do středu živočicha. Teoreticky by se tak mohlo stát, že uprostřed kosti některého z živočichů, by se mohla stále nacházet organická hmota.

Nicméně narážíme na další problém. A to předpokládaná doba rozpadu DNA. U mitochondriální DNA v kostech bylo odhadnuto, že se tato DNA rozloží při -5 °C za 6,83 milionů let. Při vyšších teplotách mnohem méně. To je pro získání DNA dinosaurů, kteří vyhynuli před 65 miliony lety, příliš málo.

Nicméně i kdyby se nám v jantaru podařilo nalézt dobře zachovalého živočicha s organickou DNA nastal by tu další problém. Tím je kontaminace. V pryskyřici se nachází velké množství jiných mikroorganismů a pylových zrn, které by mohly vzorek DNA kontaminovat. Při následné extrakci bychom tak dostali mix DNA hmyzu, obsahu jeho žaludku, pylových zrn, bakterií a jiných mikroživočichů uvízlých v pryskyřici společně s komárem.

Navíc DNA z krve v žaludku komára je extrémně rychle rozkládána už za samotného života komára. Je tedy nepravděpodobné, že bychom tam nalezli vhodné molekuly.

K vytvoření skutečného dinosaura máme ještě opravdu daleko, protože nám přirozené biologické procesy celkem hážou klacky pod nohy. Nicméně možná to má svůj důvod, proč jsou lidé a dinosauři od sebe evolucí odděleni miliony lety.

Myslíte si, že by to tak mělo zůstat, nebo jste fanoušky výzkumu obnovení dinosaurů, případně jiných vyhynulých druhů pomocí genetického inženýrství?

V obrázku u příspěvku zasíláme náš návrh na jednoduché vytvoření dinosaura! 😃 Taková menší inspirace Malým princem! 😃

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *