Byla pozorována nová částice hmoty složena ze 4 půvabných kvarků!

Velký hadronový urychlovač v CERNu má za sebou další obrovský objev. Byla vůbec poprvé pozorována částice složená ze 4 kvarků.

Kvarky jsou doposud nejmenší známé částice, ze kterých se skládá hmota. Známé byly částice složené ze dvou (mezony) nebo tří (protony, neutrony, baryony kvarků.

Kvarky se pak dělí podle takzvaných vůní (dolů, nahoru, podivný, půvabný, spodní a svrchní) a dále podle barev, které představují náboj (červená, zelená a modrá). Jelikož jsou ale kvarky mnohem menší než je vlnová délka barevného spektra, tak nemohou mít žádnou barvu. Barva je tedy usnadněné pojmenování náboje.

Kromě klasických částic se třemi nebo dvěma částicemi se předpokládala teoretická existence takzvaných tetrakvarků a pentakvarků (tedy částic obsahující 4 a 5 kvarků). Nyní bylo historicky poprvé pozorováno, že částice se 4 kvarky skutečně existuje.

„Částice tvořené čtyřmi kvarky jsou už tak dost exotické, ale tato je navíc tvořená čtyřmi těžkými kvarky stejného typu –⁠ dvěma půvabnými kvarky a dvěma půvabnými antikvarky,“ uvedl fyzik Giovanni Passaleva. „Až doposud všechny experimenty pozorovaly tetrakvarky s maximálně dvěma těžkými kvarky.“

Tento výzkum nám pomáhá dále lépe pochopit jak kvarky fungují a jaká je podstata sil, které drží pohromadě veškerou hmotu kolem nás.

Zdroje k hlubšímu bádání

Observation of structure in the J/ψ-pair mass spectrum

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *