Nově objevená bakterie požírá kovy!

Sny a představy mnoha mikrobiologů se staly skutečností. Vědci z California Institute of Technology (Caltech) objevili bakterie, které se skutečně živí kovem. Jejich existence byla předpovídána na teoretické bázi cca sto let. Teprve nyní však byla prokázána jejich skutečná existence.

Jak k objevu došlo? Jako u mnoha významných odhalení, i zde hrála roli náhoda a trošku nepořádnost. Jeden z výzkumníků totiž nechal vodu z kohoutku stát v nádobě se zbytky manganu po několik měsíců, kdy pracoval mimo univerzitu. Když se vrátil, tak byla nádoba pokryta tmavou hmotou.

Rozhodli se tento povlak analyzovat a zjistili, že se jedná o zoxidovaný mangan. Právě mangan totiž slouží jako palivo pro tyto bakterie. Mangan tak používá k přeměně oxidu uhličitého na biomasu. Tomuto procesu se říká chemosyntéza a doposud byla známá pouze u některých plísní.

Tyto bakterie tak dost pravděpodobně způsobují rozklad lodních vraků na dně oceánů a snižují životnost vodovodního potrubí. Tento objev by také mohl objasnit výskyt manganu ve spodních vodách a nebo manganových koulí velkých i jako grapefruit, které jsou nacházeny na dnech oceánů.

Na snímku z elektronového mikroskopu na obrázku můžete vidět zoxidovaný mangan – výsledek hostiny nově objevených bakterií. 

Zdroje k hlubšímu bádání

Bacteria with Metal Diet Discovered in Dirty Glassware

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *