Co vyhubilo neandertálce? Mohlo v tom hrát roli přepólování Země?

Člověk rozumný nebyl vždy jediným poddruhem člověka žijícím na Zemi. Pravděpodobně většina z vás někdy slyšela o člověku neandertálském, našem blízkém bratranci, jehož DNA má většina z nás dodnes ve svých genech. Dnes se na naši planetě ale setkáme pouze s člověkem rozumným. Co se s neandertálci stalo? Proč vymizeli? Teorií je mnoho, dnes se podíváme na jednu velmi zajímavou. Možná za to mohlo takzvané přepólování Země.

Naše planeta kolem sebe vytváří magnetické pole. Dnes jsme zvyklí, že severní magnetické pole je přibližně v oblasti severního geografického pólu (bodu kudy prochází osa otáčení Země). Na rozdíl od geografického pólu není magnetický pól Země stacionární. Může se tedy posouvat a i dnes se posouvá poměrně rychle z Kanady na území Ruska (o tom jsme informovali v létě).

Magnetické pole Země se totiž vytváří prouděním hmoty pod povrchem země. Tyto proudy se mohou měnit (podobně jako proudy v oceánech) a tím se může posouvat i samotný magnetický pól. Zajímavost: fyzikálně je severní magnetický pól země jižním pólem. Proto je severní pól střelky na kompasu ukazuje na sever (k fyzikálně jižnímu magnetickému pólu Země). Pro přehlednost budeme ale mluvit o severním magnetickém pólu země pojmenovaném podle jeho umístění.

Důležité je vědět, že magnetické pole Země chrání Zemi před slunečním větrem, který obsahuje řadu nabitých a nebezpečných částic. Tento vítr by měl dostatek síly také na odvátí zemské atmosféry. Díky magnetickému pólu Země je tak možná vůbec existence života na Zemi.

Nicméně pole život dává a podle nové studie publikované v časopise Science život i bere. Před 42 000 ledy došlo k dramatické události a to kompletnímu přepólování. Severní pól se přesunul na jih a jižní pól na sever. Tato událost údajně mohla snížit koncentraci ozonu v atmosféře a tím umožnit zejména UV záření pronikat ve větší míře na povrch.

Současně došlo ke změně klimatu, která vedle k rozšíření ledové oblasti v Kanadě a naopak vysušila Austrálii. Tyto změny vedly k vymírání mnoha větších savců a mnoho volných plání se stalo neobyvatelných. Tím se zvýšil boj o potravu i mezi lidmi, kteří byli nuceni se stáhnout do menších oblastí. Museli se uchylovat například do jeskynních oblastí. Ty jim neposkytovaly ochranu tolik před chladem jako spíše právě před Sluncem.

V těchto jeskyních byly nalezeny i stopy červeného jílu, který mohl být používán jako primitivní opalovací krém. Což tuto teorii jen podporuje. Člověk rozumný byl pak mnohem zběhlejší v lovu a konkurenční boj vyhrál. I když s člověkem neandertálským se pravděpodobně aktivně mísil a jejich geny tak přetrvaly do dnešních dob.

Teorie je však stále teorií a dost pravděpodobně na vymření neandertálské linie člověka mělo vliv mnohem více faktorů. Nicméně tento mohl velkou mírou přispět.

Dnes se magnetický pól země posouvá zhruba o 50 kilometrů za rok. Může se tak stát, že k přepólování Země dojde znovu. Z geologického hlediska nejde o výjimečný úkaz. Co to však udělá s moderní civilizací a zejména elektronikou netušíme. Nicméně i lidem bude hrozit vyšší dávka radiace a tím i vyšší výskyt různých typů nádorů. Zejména melanomů.

Zrovna proti melanomům by ale mohla fungovat i nově vyvinutá mRNA vakcína, o které jsme psali nedávno.

Líbí se vám tento článek? Přispějte nám na další provoz a staňte se našimi patrony. Ceníme si každé podpory.

Zdroje k hlubšímu bádání

A global environmental crisis 42,000 years ago

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *