Teleskop Jamese Webba odhalil oxid uhličitý na exoplanetě. Co to znamená?

Teleskop Jamese Webba nás opět zásobuje nejen novými snímky, ale i zajímavými daty. Vůbec poprvé byl detekován oxid uhličitý na exploplanetě (planetě mimo Sluneční soustavu).

Co to znanená? Může to být důkaz existence života?

No, ve skutečnosti ne. Planeta je totiž plynným obrem o hmotnosti Saturnu a větší než náš Jupiter. Současně se nachází ve vzdálenosti od své hvězdy bližší než je vzdálenost Merkuru a Slunce (Merkur je planeta, která obíhá Slunce nejblíže).

Je tak blízko, že rok této planety (doba než oběhne svou hvězdu) trvá naše 4 dny. Nachází se tak v zóně, která není vůbec v obyvatelné oblasti. Není totiž možné, aby v takovéto blízkosti hvězdy byla voda v kapalném skupenství. Na této planetě tedy nemůže existovat život, tak jak ho známe.

Nicméně tato data ukázala, že můžeme oxid uhličitý detekovat také na exoplanetách v obyvatelných oblastech v následujících letech. V kombinaci s dalšími pozorovaními a detekcí dalších plynů či vody by se pak dalo už spekulovat o možnosti případného života jinde.

Současně nám takového údaje mohou poskytnou nové informace a poznání o samotném formování planet. Stejně tak můžeme porovnávat naši Sluneční soustavu se zbytkem vesmíru a zjistit nakolik jsme jedineční či obyčejní.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *