Životní styl rodičů a prarodičů má vliv na geny potomků

To, že chování matky během těhotenství může ovlivnit zdraví dítěte dnes už asi nikoho nepřekvapí. Řada rodičů tak během těhotenství přestává kouřit či pít alkohol. Je to ale dost? Může ke zdraví dítěte přispět také chování otce?

I nás samotné během života ovlivňuje řada vnějších faktorů, které mohou mít vliv dokonce na expresi jednotlivých genů (tvorbu proteinů zapsaných v genetické informaci). Existují látky, které mohou interagovat s naší DNA a například vyblokovat některé její části. To má za následek to, že se některé proteiny mohou přestat produkovat. Takovým procesům se věnuje vědní obor epigenetika.

Typickým epigenetickým procesem je například rozdíl mezi včelou dělnicí a včelí královnou. Zde je methylací ovlivněno přes 500 genů, které rozhodnou o tom, zda bude ze včely dělnice či královna. V DNA mají všechny samičky včel zakódovány obě varianty a jen vnější prostředí určí, které geny se nakonec uplatní a vytvoří dané proteiny.

Není ničím novým, že epigenetika se objevuje také u lidí. Největší vliv na nás má prostředí, ve kterém žijeme, a způsob života, který vedeme. Nové studie ukazují, že tyto epigenetické změny se dědí také z rodiče na potomky.

Rozsáhlejší studie byly prováděny na háďátkách a myších, které můžeme mít v kontrolovaném prostředí a jsme schopni pozorovat změny v několika generacích. Bylo prokázáno, že tyto změny v expresi genů byly přenášeny také spermiemi do budoucího potomka a ten byl schopný stejné epigenetické změny předat svým potomkům.

U člověka se tento jev těžko zkoumá, protože není možné rychle prostudovat přenos na více generací a lidi nemůžeme zavřít do kontrolovaného prostředí po celý život. Nicméně mechanismy vzniku epigenetických změn a jejich přenosu na potomky se zdají být univerzální pro živé organismy.

Pokud jste si tedy mysleli, že stačí žít zdravě pouze během těhotenství, případně v době vývoje dítěte po narození, tak jste na omylu. Epigenetické změny, které vytvoří ve vašem těle váš způsob života, se mohou projevit i po letech na vašich dětech.

Vědci nyní zkoumají možný vztah mezi kouřením rodičů a prarodičů a vzniku astma u dětí. Ukazuje se totiž, že tyto změny se opravdu mohou přenášet i několik generací. Nicméně, pokud vaši rodiče či prarodiče nevedli zrovna nejzdravější styl života, není to důvodem k tomu si říct, že už vlastně hůř být nemůže. Zdravým životním stylem snižujeme šanci na vznik dalších negativních epigenetických změn a můžeme zajistit menší množství problému našich budoucích potomků.

Stejně tak u žen je důležitá kvalitní strava ještě před samotným početím a nejen během něj. Ale to už jsme zase u jiného tématu.

Zdroje pro hlubší bádání

Germ Cells and Epigenetics

Exploring the evidence for epigenetic regulation of environmental influences on child health across generations

Sperm histone H3 lysine 4 trimethylation is altered in a genetic mouse model of transgenerational epigenetic inheritance

Sperm-inherited H3K27me3 epialleles are transmitted transgenerationally in cis

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *