Podivná fáze hmoty, která doposud existovala pouze v teoriích se ukázala být skutečná!

Fyzikové se často nechají svými představami o fungování světa unášet do nepředstavitelných výšin, směrů a dimenzí. Aby některé rovnice seděly, je třeba tu a tam přidat další dimenzi apod. Mnohé z těchto teorií se však s prohlubujícím se poznáním stávají realitou měnící náš pohled na vesmír. Jedním takovým objevem je potvrzení existence Braggova skla.

Rozdíl mezi krystalickou a amorfní pevnou látkou

Pevné materiály můžeme jednoduše dělit na dvě skupiny – krystalické, ve kterých jsou atomy pevně uspořádány do pravidelných krystalických útvarů a amorfní, které nemají pravidelnou krystalickou strukturu. Mezi krystalické látky patří například diamanty nebo kuchyňskou sůl, mezi amorfní pak asfalt, vosk nebo třeba sklo.

Tzv. Braggovo sklo byla doposud teoretická látka, která by měla mít vlastnosti skla, ale atomy v něm by měly být uspořádány téměř stejně dokonale jako v běžném krystalu. Vědci si nebyli jisti, zda je to vůbec možné. Až donedávna. Braggovo sklo bylo objeveno ve slitině palladia vloženého mezi vrstvy teluru a terbia (PdxErTe3).

Odhalení Braggova skla nebylo nic jednoduchého

Výzkum neměli vědci jednoduchý. Odhalit atomární strukturu není jako vzít lupu a prostě se podívat. Odhalit vhodný materiál trvalo léta a i poté byla třeba hromada experimentů, během kterých do materiálu pouštěli rentgenové záření, aby zjistili, jak se světlo uvnitř materiálu ohýbá a tím učili pozici atomů.

Se zpracováním obrovského množství dat jim nyní pomohl i pokrok umělé inteligence. Pomocí strojového učení dokázali zpracovat obrovská kvanta dat. Díky těmto analýzám se podařilo experimentálně prokázat, že doposud pouze teoretické Braggovo sklo skutečně existuje v reálném světě.

Zdroje k hlubšímu bádání

Physicists detect elusive ‘Bragg glass’ phase with machine learning tool

Bragg glass signatures in PdxErTe3 with X-ray diffraction temperature clustering

Strange Phase of Matter That Only Existed in Theory Turns Out to Be Real

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *