Změna klimatu zpomaluje rotaci Země

Čekají nás delší dny? Analýza publikovaná 27. března 2024 v prestižním časopise Nature předpověděla, že tající ledovce na pólech planety zpomalují rotaci Země do takové míry, že se příští skoková sekunda, která se od roku 1972 používá (přidává či ubírá) ke sladění oficiálního času z atomových hodin s časem založeným na nestabilní rychlosti rotace Země, zpozdí o 3 roky.

Oteplování ovlivňuje čas

Autor studie Duncan Agnew, geofyzik ze Scripps Institution of Oceanography v Kalifornii tvrdí: “Na pólech roztálo dost ledu na to, aby se hladina moře posunula natolik, že můžeme skutečně vidět, že byla ovlivněna rychlost rotace Země.” Další skoková sekunda měla být přidána už v roce 2026, místo toho se tato událost odsune až na rok 2029.

Čas na Zemi dnes určuje sada cca 450 atomových hodin. Tento čas je znám jako UTC (koordinovaný světový čas, anglicky Coordinated Universal Time). Přestupné sekundy se přidávají či ubírají každých několik let, aby se tento čas synchronizoval s nepravidelnou rotací planety a byl zachován rytmus dne a noci.

Dinosauři měli uspěchanější den

V době, kdy po Zemi kráčeli dinosauři měl den o hodinu méně, před 1,4 miliardami let pak délka dne byla dnešních 19 hodin. Země se přirozeně zpomaluje v důsledku slapového tření. To vzniká působením Měsíce na naše oceány. Lidé tak měli za to, že se bude rychlost rotace neustále snižovat a že tedy budeme jednu sekundu neustále jen přidávat.

Kolísavost v krátkém období

V kratších časových úsecích se však projevuje výraznější kolísavost rotace Země. Na tu mají vliv zejména proudy v kapalném jádru planety. Ty zapříčinily zrychlování rotace zemské kůry a způsobily, že přestupné sekundy musíme přidávat méně často. Brzy dojde také k jevu, kdy budeme muset sekundu odebrat.

Dojde k pádu operačních systémů?

K odebrání sekundy má dojít už právě v příštím termínu přidání tzv záporné skokové sekundy. To poměrně děsí všechny techniky. Doposud jsme sekundy pouze přidávali a minuta tak měla 61 s. I to způsobilo v nejednom operačním systému obtíže. Jak bude technika reagovat, když jedna sekunda zmizí je otázkou. Operační systémy ve svých kódech s touto možností vůbec nepracují.

Tání ledovců nám získalo trochu času na vyřešení digitálních komplikací, protože sekundu budeme odebírat o tři roky později. ale rozhodně to není důvod k jásání. Negativní vlivy oteplování mnohem převažují tuto jedinou výhodu, kterou to má na měření času.

Zdroje k hlubšímu bádání

Climate change has slowed Earth’s rotation — and could affect how we keep time

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *