Konec bolesti hlavy? Nalezli jsme v mozku univerzální vypínač bolesti!

Vědci z Dukeovy univerzity v Americe našli místo, jehož aktivací se tlumí bolest! Toto místo se nachází v amygdale. Jedná se o oblast zodpovědnou například za velkou část emočních projevů. Nutno dodat, že výzkum zatím probíhal pouze na potkanech.

Původní myšlenou bylo zkoumání toho, které části mozku se tlumí vlivem anestezií. Nyní se na celou věc podívali naopak a hledali právě nově aktivovaná místa po podání anestezie. A to byla trefa do černého.

V amygdale se vyskytují takzvané CeAga neurony, které se vlivem anestezie aktivují a jejich aktivace způsobí ztlumení bolesti. Celý proces tlumení a aktivace bolesti je nyní stále předmětem podrobných studií. Tento výzkum nám může otevřít cesty k novým metodám tlumení bolesti.

Nicméně je důležité vědět fakt, že bolest je jedním z obranných mechanismů, který nás varuje, že s našim tělem není něco v pořádku. A například v Americe mají nyní obrovský problém s nadměrným předepisováním léků tlumících bolest a s následným vznikem závislosti na těchto lécích. Proto především právě zde hledají alternativní cesty.

Pokud se nám podaří regulovat bolest, kterou cítíme, mohlo by to pomoci pacientům s chronickými problémy, u kterých daný problém již léčíme nebo jej monitorujeme (u nevyléčitelných onemocnění). Také by metoda mohla pomoci nevyléčitelně nemocným lidem důstojně a bez bolestí dožít.

Nicméně cesta poznání této oblasti je ještě před námi a nezbývá nám než dále čekat a držet vědcům palce v dalším bádání. 

Zdroje k hlubšímu bádání

‚Off-switch‘ for pain found in mice brains

General anesthetics activate a potent central pain-suppression circuit in the amygdala

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *