Lidé nebyli jedinými otrokáři. Rypoši využívají otroky i v dnešní době!

Mohlo by se zdát, že otrokářství je pouze lidskou zvráceností. Nicméně se ukazuje, že se jedná o běžný jev i ve zvířecí říši. Existují například kolonie mravenců otrokářů a nově se ukázalo, že i mezi savci dodnes žijí otrokáři. Jedná se o rypoše lysé.

Rypoš lysí není na naši stránce poprvé. Už jsme o něm psali pro jeho zajímavý styl života, kdy celé kolonii velí jedna královna a připomínají tak více včelstvo než běžné savčí tlupy. Stejně jako u včel i u rypošů se může množit pouze královna. Svou dominanci královna projevuje také tím, že po ostatních jedincích společenství doslova šlape a dává najevo svou nadvládu.

Není tak divu, že bylo zjištěno, že rypoši jsou také skvělými otrokáři. Mezi jednotlivými společenstvími rypošů totiž probíhají doslova válečné konflikty. Vítězové pak kradou mláďata nepřítele, které si odnášejí do vlastní kolonie. Tato mláďata pak v nové kolonii působí jako dělníci.

Výsledky přinesla studie pozurující 26 kolonií v keňském národním parku Meru. Pozorování potvrdily také genetické testy jedinců.

Zdroj k hlubšímu bádání

Inter-colony invasion between wild naked mole-rat colonies

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *