Plasty dokážeme efektivně recyklovat pomocí bakterií!

Už v minulosti jsme informovali o tom, že existují bakterie, které umí rozkládat polyethylentereftalát, zkráceně PET. Za rozklad tohoto umělého materiálu může enzym PETáza. Ten dokáže plast štěpit na jeho základní složky a díky tomu je možné jej téměř dokonale recyklovat.

Nová studie ale přichází s metodou, která recyklaci urychlí až na šestinásobek oproti předchozí studii. Byl totiž objeven další enzym MHETáza, který bakterie využívají za stejným účelem jako PETázu. Smícháním těchto dvou enzymů do jednoho koktejlu nám tak zkrátí dobu rozkladu plastů ze stovek let (v přírodě) na několik dní.

Celý proces je navíc ekologicky i ekonomicky nenáročný. Není třeba danou směs nijak zahřívat a je možné plasty opět používat. PET je jedním z nejrozšířenějších plastů vůbec. Vyrábí se z něj plastové obaly, koberce i oblečení. Jeho recyklace je proto opravdu důležitá jak pro ekosystém naší planety, tak pro nás z hlediska vyčerpání zdrojů.

Uvedení do běžné praxe by neměl být problém, protože proces nebude příliš finančně náročný.

Zdroje k hlubšímu bádání

Characterization and engineering of a two-enzyme system for plastics depolymerization

Vědci objevili enzym, kterému chutnají plasty. PET lahev spořádá za několik dní

Koktejl enzymů rozkládá plasty rychle a ekologicky. Přináší naději na svět nezamořený odpadem

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *