Umí se lépe ovládat člověk nebo sépie?

Sebekontrola ? je podle některých definic přímo spojena s inteligencí. ? Schopnost chvíli vydržet s vědomím, že když si počkám, tak dostanu lepší odměnu se objevuje už u relativně malých dětí (u lidí).

Tato vlastnost je typická zejména pro druhy žijící ve skupinách, kde je sebekontrola často nezbytná. Proto se objevuje převážně u primátů ?, ale byla pozorována i u papoušků nebo vran. ??

Sépie ? však žijí samotářským způsobem života. Sebekontrola pro ně tudíž není tak významná jako u stádově žijících živočichů. Vzhledem k podmínkám, ve kterých sépie žijí o nich doposud víme jen velmi málo. Obecně je u hlavonožců známo, že patří mezi opravdu inteligentní tvory.

Nejnovější výzkum zjistil, že sépie jsou schopné vyčkat až dvě minuty a nevzít si potravu, když potom dostanou něco mnohem lepšího. Odpovídají tak úrovni některých malých dětí. Sépie, které dokázaly odolávat delší dobu byly také schopnější se mnohem rychleji adaptovat na změnu okolních podmínek.

Výzkum poukazuje na konvergentní evoluci, kdy se tato schopnost vyvinula nezávisle u naprosto odlišně žijících živočichů. Trpělivost je pro ně však důležitá vzhledem k jejich zranitelnosti, kdy většinu života žijí maskovaně a vyčkávají na vhodnou příležitost.

V minulosti se výzkum hlavonožců zaměřoval především na chobotnice. To chtějí nyní vědci změnit a studovat detailní život a schopnosti právě sépií, o kterých toho víme jen velice málo.

Zdroj k hlubšímu bádání

Cuttlefish exert self-control in a delay of gratification task

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *