Proč nevidíme častěji bílé šimpanze? Chvíli po narození je jejich tlupa utýrá!

Albinismus je vzácná genetická mutace, která se běžně vyskytuje u většiny živočichů (i u lidí). Tito jedinci mají často spoustu doprovodných problémů jako menší odolnost vůči UV záření ze Slunce ☀️ nebo mají problémy se zrakem. 🕵️‍♀️ Albíni jsou často terčem i různých predátorů, protože bílé zbarvení jim neumožňuje se vhodně maskovat. Jak se k albínům staví jejich vlastní druh?

V nové studii (v komentářích) vědci 👩‍🔬 popisují případ z roku 2018, kdy pozorovali mládě šimpanze 🙉, které se narodilo právě s výše zmíněnou genetickou mutací. 🧬 Už od narození mláděte projevovala celá tlupa vůči němu agresivní a nepřátelské chování.

Nicméně situace byla mnohem zajímavější. Zatímco část tlupy mládě i s jeho matkou 🐵🐒 napadala a zahnala je do korun stromů. Jiní jedinci zůstali při pohledu na mládě naprosto v klidu a jeden samec dokonce matku s mládětem dotyky uklidňoval. 🙈

Nepřipomíná vám toto chování i jiný druh? 🧐

Bohužel pro mládě celá situace dopadla velmi tragicky. Pouhých pár dní po jeho narození spatřili vědci dominantního samce jak nese naříkající mládě, kterému už chyběla jedna ruka. 🥺 Následně se do útoku na mládě zapojilo dalších šest jedinců, kteří ho kousali do končetin a uší a celý akt završila samice, která mláděti prokousla hlavu a tím mu definitivně ukončila trápení. 🤕

Dalších deset jedinců z tlupy pak bezvládné tělo mláděte zkoumalo a očichávalo jej.

Otázkou zůstává, co k celému aktu vedle. Bylo to vědomí nevýhod albinismu a jeho rizik vůči predátorům? Spletli si mládě s guarézou pláštíkovou (běžnou kořistí šimpanzů)? Nebo zde šlo o naprosto něco jiného?

I lidé mají vůči albínům řadu předsudků a v mnoha zemích jsou dodnes v řadě kulturách diskriminováni. Projevilo se něco obdobného i u našich nejbližších příbuzných?

Zdroje k hlubšímu bádání

First observation of a chimpanzee with albinism in the wild: Social interactions and subsequent infanticide

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *