Před 200 lety se narodil včelař, meteorolog, biolog, matematik, opat a především zakladatel genetiky, Johann Gregor Mendel

Možná si málokterý člověk uvědomuje, jakou mírou přispívají do dnešních dob čeští vědci celosvětovému pokroku. České univerzity jsou na opravdu špičkové úrovni a každý rok je opouštějí vynikající vědci. Ale ani v minulosti tomu nebylo jinak. Česko se pyšní řadou významných vědeckých osobností.

20. 7. 2022 to bylo přesně 200 let od narození včelaře, meteorologa, opata, matematika, botanika a především zakladatele vědního oboru GENETIKA Johanna Gregora Mendela. Ten se narodil v Hynčicích a podstatnou část života strávil v Brně.

Jeho pokusy na hrášcích jsou dnes už legendární a prakticky v Česku neexistuje člověk, který by o nich nikdy neslyšel. Mendel měl trošku štěstí, že si vybral zrovna hrášek, který nevytváří semínka bez opylení a že si vybral znaky, které spolu nejsou geneticky vázány. Díky tomu objevil základní, dnes označovanou jako mendelovskou, dědičnost.

Tedy stav, kdy jeden znak je ovlivněn jedním genem, který má vždy dvě alely (dvě varianty). Všechny geny máme totiž v párech. Zjednodušeně některé dostáváme od matky a některé od otce. Daná alela může být recesivní a nebo dominantní. U mendelovské dědičnosti se projeví vždy znak, který je dominantní, naopak, aby se projevil recesivní znak, tak je třeba, aby potomek získal tento recesivní znak od obou rodičů.

Nicméně život je mnohem složitější a tak se později ukázalo, že některé znaky jsou ovlivněny více geny, a že mezi geny, které leží na stejném chromozomu mohou vznikat vazby a mohou se tak vzájemně ovlivňovat. Nicméně to se vyzkoumalo až mnohem později.

Základy tohoto výzkumu a poznání ale položil Mendel už před 150 lety. Na počest 200. výročí narození tohoto celosvětově známého a významného vědce právě probíhá i Mendel festival na Mendelově náměstí v Brně v areálu Augustiniánského opatství, kde Mendel působil. Ještě dnes tam tak můžete zavítat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *