Jsou jich miliony, ale přesto jim hrozí vyhynutí. Mexiko se snaží zachránit axolotly!

Axolotl mexický zažil obrovský boom díky svému roztomilému vzhledu, kde v larválním stádiu vypadá jako malý vodní dráček. A zejména pak díky jeho zařazení mezi živočichy ve hře Minecraft. Jedná se o obojživelníka, který má unikátní schopnost neotenie – tedy, že se může rozmnožovat i v larválním stádiu. Ve volné přírodě jej jako dospělce najdete pouze vzácně. Metamorfózu (přeměnu) v dospělce je možné vyvolat uměle například krmením larvy štítnou žlázou. Na to přišel v roce 1913 český vědec Vilém Laufberger.

Larvální stadium axolotla mexického

Historie a současnost ve volné přírodě

Jedinou původní domovinou, kde se axolotl vyskytuje přirozeně v přírodě je jezero Xochimilco. To je dnes kompletně zastavěné v hlavním městě Mexika – Ciudad de Mexico. Původní aztécké město bylo postaveno na ostrově uvnitř jezera a jejich prostředí pomohla síť kanálů, kterou Aztékové kolem města vybudovali, aby pomohli se zavlažováním a chránili se před povodněmi. S přístupem Španělů však došlo k vysušení jezera a dnes je tedy město okolo jezera a ne jezero okolo města, což přispívá také k množství znečištění ve vodě. To populaci axolotlů téměř zlikvidovalo. Fotografie níže je jedno z mála míst, které není zaplněné atrakcemi a lodičkami. I to má vliv na dnešní populaci axolotlů.

Jezero Xochimilco v Ciudad de Mexico
Jezero je dnes kompletně obestavěno hlavním městem Mexika – Ciudad de Mexico

Axolotl v jazyce původních Aztéků znamená vodní monstrum, které ovšem uctívali. V moderní době se tento tvor dokonce dostal na mexické bankovky v hodnotě 50 pesos, ale i přes to jste se mohli ještě nedávno setkat s tím, že se na tržištích prodával jako pochoutka. Dnes jsou již chráněni zákonem.

Populace axolotlů ve volné přírodě od roku 1998 do roku 2014 kleska z 6000 kusů na 1 m2 na poukých 36 kusů na 1 m2. Dnešní populace se odhaduje na ještě mnohem nižší a skutečně těmto obojživelníkům hrozí vyhubení ve volné přírodě.

Adoptujte si axolotla

Vědci z mexické univerzity přišli s plánem na obnovu vhodného prostředí pro axolotly a chtějí vybudovat tzv chinampas. Jedná se o ostrůvky obklopené vodními kanály jezera. Obojživelníci totiž potřebují jak souš, tak mělkou vodu, kde by byli v bezpečí.

Za tímto účelem vytvořili projekt, kde si můžete adoptovat svého volně žijícího axolotla. Princip je podobný jako v současných zoologických zahradách, ale zde si adoptujete volně žijícího tvora a přispějete tím, na vybudovaní lepšího domova pro něj.

Adopce je možná za 30, 60 nebo 360 dolarů a tím si obojživelníka adoptuje na měsíc, půl roku nebo rok. Dostane k tomu i adopční sadu s identifikací mloka, personalisovaným poděkováním a infografikou.

Video shrnující projekt pro záchranu axolotlů (španělsky).

Chov v zajetí

Jak jsme už výše zmínili, tak pro vědecké účely se chová mnoho axolotlů v zajetí a už na počátku 20. století se chovali i v českých zemích. Jejich unikátní vlastnosti jako jsou třeba neotenie nebo schopnost obnovovat téměř jakoukoli část těla jsou fascinující pro nejednoho vědce.

Mnohem více se v současné době převládá domácí chov. Axolotli jsou chránění a legálně je lze koupit pouze z registrovaných oficiálních chovů. Podobně jako je tomu u psů, i zde dochází ke šlechtění různých variant příbuzenským křížením. Nejoblíbenější je albinotická varianta, která způsobuje absenci barevného pigmentu.

Nicméně i u těchto živočich se stále setkáváme s pytláctvím i přes jejich ochranu a dále jsou (i když v menší míře) loveni přímo z jezera jejich původu. Budeme tedy rádi, když se i vy zapojíte do projektu Adopt Me a podpoříte alespoň částečnou obnovu přirozeného prostředí axolotlů.

I larvální stádia axolotla mohou být různě zbarvená.
Takto vypadá dospělý axolotl mexický. Velmi připomíná našeho mloka a je dost odlišný od svého larválního stádia.

Zdroje k hlubšímu bádání

Biolib – axolotl mexický

Zvířata z jiné planety: Pětice tvorů „z jiného světa“

Axolotl mexický

Xochimilco’s endemic axolotl to appear on new 50-peso bill

Mexico’s axolotl 50-peso bill recognized as Bank Note of the Year

Adopt Me! Axolotl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *