Průlet Země nejblíže ke Slunci

Sotva jsme před pár dny oslavili další jakž takž úspěšně zakončený oběh Země kolem Slunce, už tu máme další astronomickou událost. Ve čtvrtek 4. ledna v 01:38 ráno projde Země během svého letošního oběhu vůbec nejblíže ke Slunci.

Jak už v 17. století popsal Johann Kepler a vysvětlil Isaac Newton, Země i ostatní planety obíhají kolem Slunce po drahách ve tvaru elips. Elipsa je oválná křivka se dvěma ohnisky (pokud obě ohniska splynou v jedno, stává se z elipsy kružnice). V jednom z těchto ohnisek se nachází Slunce, takže naše planeta se k němu na své oběžné dráze přibližuje a zase se od něj vzdaluje. Nejbližším bodě nazývaném perihélium je vzdálenost mezi Sluncem a Zemí 147 000 000 kilometrů, naopak v bodě nejvzdálenějším (aféliu) je to 152 000 000 km.

Znamená to, že se můžeme 4. ledna v 01:38 těšit na zvláštní podívanou? Bohužel ne, a není kvůli tomu, že bude noc. Je to kvůli velké vzdálenosti Země od Slunce, která způsobuje že rozdíl ve zdánlivé velikosti Slunce na obloze je jen 3,6 % – moc malý na to, abychom změnou pouhým okem přes sluneční filtr viděli.

Zdroje k hlubšímu bádání:

  1. https://cs.wikipedia.org/wiki/Perih%C3%A9lium
  2. https://www.timeanddate.com/astronomy/perihelion-aphelion-solstice.html
  3. https://earthsky.org/todays-image/composite-image-size-of-sun-aphelion-perihelion/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *