Bude nás léčit umělá inteligence?

S novými technologiemi přichází také nová doba. Věda a technika pokročila oproti minulému století do naprosto jiné éry. Vývoj umělé inteligence jde rychle kupředu. Díky ní dokážeme predikovat blížící se epidemie, chování vesmíru, můžeme simulovat různá prostředí a zjišťovat co se stane, když upravíme různé parametry systému a mnoho dalšího.

To, že umělá inteligence (UI) předpověděla příchod COVID-19 jste už pravděpodobně četli. Tím jsme ale neskončili. Díky našim znalostem o již existující léčivech a jejich efektu na patogeny a především díky podrobné studií virů byla schopna UI předpovědět, které z již existujících léků by mohly proti COVID-19 zabrat.

Jednou z těchto látek je například atazanavir, který se nyní používá pro potlačení HIV. Tato látka způsobuje, že se výrazně sníží schopnost viru se množit. Takovýto virus je pak mnohem méně nebezpečný.

Umělá inteligence se snaží vyhodnotit strukturu viru se zacílením jednotlivých léčiv na tuto strukturu. Tak může předvídat chování léku k danému viru. COVID-19 pravděpodobně využívá podobné mechanismy jako právě HIV, díky tomu je tento lék účinný i na nový virus.

Ono samotné využívání již existujících léků k jiným účelům než bylo jejich primární navržení je běžnou praxí v medicíně. Příkladem může být antabus, který byl primárně cílený na zažívání se později začal používat pro léčbu alkoholismu a nyní víme, že pomáhá také v boji proti rakovině.

Výhodou využívání již schválených léčiv je možnost jejich rychlé aplikace – nemusí docházet k novým klinickým studiím, které by testovaly nežádoucí účinky na lidech, jelikož k těmto studiím došlo již v minulosti. Umělá inteligence nám nyní může umožnit rychlejší nalezení správného léku, který zpomalí šíření viru či zmírní průběh nemoci do doby, než vyvineme kompletní vakcínu či lék.

Zdroje k hlubšímu bádání

Therapeutic Drugs Targeting 2019-nCoV Main Protease by High-Throughput Screening

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *