Proč kivi snáší pouze jedno vejce? Před snesením je tak velké, že samici znemožňuje i jíst!

Kiviové jsou zajímavá skupina nelétavých ptáků. Setkat se s nimi můžete ve volné přírodě pouze na Novém Zélandu. Jedná se o takzvaný endemit, tedy živočicha vyskytujícího se na jednom konkrétním místě.

Jejich pozorování je o to náročnější, že jsou aktivní převážně v noci a co se do počtu týče, tak jich také není mnoho. Některé druhy tak byly objeveny teprve před 17 lety a je možné, že o některých třeba stále nevíme.

Velicí jsou přibližně jako naše slepice. Za nás si ale dovolíme tvrdit, že jsou mnohem roztomilejší. Co je však opravdu zajímavé je jejich vejce. Samičky kiviů dokáží snášet pouze 1 vejce ročně. Takže pro chod jako naše slepičky moc vhodní nejsou. Výjimkou je pouze kivi hnědý, který snáší menší vejce a v jedné snůšce může mít až 2 kusy. Ostatní druhy snášejí opravdu jen 1 vejce.

Tohle vejce je však tak velké, že před samotným snesením vyplňuje téměř celou tělní dutinu samičky. Vnitřní orgány, včetně žaludku, jsou natolik utlačovány, že kivi není schopný se ani najíst. Jednoduše se do žaludku už nic nevejde. Umístění vejce můžete vidět na přiloženém snímku.

Vejce tak zaujímá až 20 % váhy jedince a svou velikostí je srovnatelné s vejcem mnohem většího emu. Díky tomu se kivi stává rekordmanem, který snáší největší vejce vzhledem k vlastní velikosti těla. Vejce může mít na délku 12 cm a v průměru 8 cm. Pro srovnání slepičí vejce má kolem 5 cm na délku a 4 cm v průměru.

Výhodou takto velkého vejce je to, že se mláďata následně líhnou plně opeřená a s vyvinutým pevným zobákem i pařáty. Prvních pár dní se živí vlastním žloutkem z vejce a poté si potravu vyhledávají sami stejně jako jejich rodiče. Odpadá tak nutnost rodičů se o mláďata starat a krmit je.

Pohlavní dospělosti se kiviové dočkají mezi 3. a 5. rokem života a dožít se mohou až 80 let. Což jim dává naději přežít i jako druh a mít spoustu potomků i přes snůšku jednoho jediného vejce ročně.

Věděli jste tuto zajímavost o roztomilých kivících?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *