Přepíšeme učebnice? Prvním písmem Slovanů nebyla hlaholice, ale germánské runy!

Mezinárodní tým vědců, který vede tým Masarykovy univerzity v Brně ohlásil přelomový objev. V archeologickém nalezišti v Lánech u Břeclavi bylo nalezeno žebro s vyrytými posledními 6 písmeny abecedy staršího futharku. Futhark je starogermánské runové písmo, které obsahuje 24 znaků.

Tím, že na kosti bylo vyrytých posledních 6 písmen futharku se usuzuje, že nešlo o žádný vzkaz, ale spíše učební pomůcku, která v době svého vzniku obsahovala celou abecedu.

Kost byla nalezena už před 4 lety, ale pomocí nejmodernějších metod bylo nyní stanoveno i její stáří. Kost patřila turu domácímu žijícímu kolem roku 600 našeho letopočtu. Tedy o více než 250 let před příchodem Cyrila a Metoděje, kteří přišli se svou hlaholicí.

Je tak pravděpodobné, že už před jejich příchodem Slované používali germánské runové písmo. To nasvědčuje i vyšší míře komunikace mezi germánskými a slovanskými kmeny. Učební pomůcka pak poukazuje na aktivní potřebu tehdejších lidí se toto runové písmo naučit.

Zdroje k hlubšímu bádání

Runes from Lány (Czech Republic) – The oldest inscription among Slavs. A new standard for multidisciplinary analysis of runic bones

Germánský futhark prostý

Cyril a Metoděj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *