Je mléčná dráha plná planet podobných Zemi?

Čím hlouběji zkoumáme 🔭 vesmír, tím více zjišťujeme, že voda 💦 v něm není prakticky nic zvláštního. Naopak se jedná o přirozenou složku naší galaxie. 💫 Stejně tak uhlík je jedním z nejběžnějších prvků ve vesmíru.

Právě voda a uhlík jsou základem pro život na Zemi. 🌍 Tedy jedinou formu života, kterou známe. Dlouhou dobu bylo hlavní otázkou jak se voda dostane na planetu. Dřívější teorie počítaly s tím, že se voda dopravila až na zformovanou planetu na různých kometách. ☄️

Dánská studie přichází s důkazy o tom, že voda byla přítomna už při samotném formování planety. Ta se začala formovat právě převážně z kousků ledu a uhlíku, kterých je kolem mladých hvězd mnoho. Planeta se postupně zvětšovala a zahřívala. 🔥 Čím byla planeta teplejší tím více dopadajícího ledu se odpařilo už před dopadem. Z toho důvodu dnes tvoří voda pouze 0,1 % Země.

Stejným způsobem se v naši sluneční soustavě zformovala i Venuše a Mars (ty si však povrchovou vodu nedokázaly udržet, pravděpodobně vlivem teploty, slabého magnetického pole apod., tomu se v případě zájmu můžeme věnovat v budoucnu.).

Studie 🔬 poukazuje na to, že pokud se jen v naši sluneční soustavě dokázaly zformovat 3 planety s kapalnou vodou, z nichž jedné se povedlo vodu i udržet, pak by nemusel jít o nic výjimečného v celé galaxii, kde panují obdobné podmínky. Šance, že planeta bude mít kapalnou vodu je mnohem vyšší než za předpokladu, že je voda na planety dopravována náhodnými střetnutími s kometami.

Vznik organických molekul je také poměrně běžná záležitost, proto by život v naší galaxii opravdu nemusel být ničím vzácným. Co myslíte, získáme fyzický důkaz o životu mimo naši planetu v následujících 50 letech?

Zdroje k hlubšímu bádání

A pebble accretion model for the formation of the terrestrial planets in the Solar System

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *