Nově objevený savec pochází z pekelné jámy!

Ostrov Narkodam je jedním z nejodlehlejších ostrovů souostroví Andamany a Nikobary, které leží v Bengálském zálivu Indického oceánu. Jméno ostrova pochází z tamilštiny, ze slovního spojení naraka-kundram, což v překladu znamená Pekelná jáma.

Právě zde byl nalezen nový druh savce příbuzného našim rejskům. Savec dostal své pojmenování právě podle názvu ostrova Crocidura narcondamica. Jedná se o druh bělozubky, který doposud nebyl objeven.

Ostrov je totiž jedním z nejodlehlejších ostrovů, navíc na něm nebyly nalezeny žádné suroviny, o které by měl člověk zájem. To z něj vytvořilo unikátní ekosystém s vhodnými podmínkami pro vznik a rozvoj samostatných druhů. Dnes je území chráněno jako přírodní rezervace a v roce 2014 indické úřady zažádaly o zařazení ostrova do seznamu Světového dědictví UNESCO. 

Zdroje k hlubšímu bádání

Discovery of a new mammal species (Soricidae: Eulipotyphla) from Narcondam volcanic island, India

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *