Proč pluto nepatří mezi planety?

Mnoho lidí stále hrdě hlásí, že Pluto je planeta! ? Většina z nás se i na základní škole učila, že Sluneční soustava má 9 planet a tou nejvzdálenější od Slunce je Pluto. Nicméně vše se změnilo na shromáždění Mezinárodní astronomické unie, které se konalo v Praze! ?? Na vyřazení Pluta tedy můžeme být jako Češi hrdi, protože se o tom rozhodlo právě u nás.

Proč k tomu došlo? Vzhledem k našemu čím dál lepšímu mapování Sluneční soustavy ☀️ jsme objevili řadu dalších větších či menších objektů, které létají kolem Slunce. Byla objevena řada těles, která byla podobná jako Pluto a vědci tak stáli před otázkou zdali všechna tato tělesa považovat za planety či nikoliv. ?‍? Také nebyla zcela ujasněna definice planety. A ta byla stanovena právě 24. srpna 2006 v pražském Kongresovém centru. ??

Od té doby je za planetu považován objekt, který se nachází na oběžné dráze hvězdy, má dostatečnou hmotnost a vyčistil svou gravitací okolí své oběžné dráhy od jiných těles. ?

Právě v posledním bodě už Pluto svou podmínku nesplňuje, nedokázalo vyčistit svou oběžnou dráhu od jiných objektů. ☄️ Z toho důvodu spadá do kategorie takzvaných trpasličích planet, které splňují první dvě podmínky pro planetu, ale nesplňují podmínku třetí. Současně se nesmí jednat o satelit (tedy nesmí obíhat jinou planetu, v tom případě by se jednalo o měsíc). ?

Aktuálně je ve Sluneční soustavě 5 potvrzených trpasličích planet: Ceres, Pluto, Haumea, Makemake a Eris. Nyní se zkoumá zdali do této kategorie nepatří další objekty naší soustavy.

Proč pluto nepatří mezi planety?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *