Globální oteplování poznáme i při vánoční večeři – Vymizí z českých vod tradiční kapři?

České rybníky se vzrůstající teplotou budou potýkat s čím dál více problémy. V našich končinách se zvyšuje počet dní, kdy povrchová teplota vody přesahuje 29 °C. Přitom až do roku 1980 se v Česku vyšší teploty vůbec nevyskytovaly!

Jako první zmizí vlivem zvyšující se teploty vody síhovité ryby, které vyšší teploty snáší velmi špatně. Z potoků a řek pak začnou mizet lososovité ryby jako pstruh, siven, lipan nebo hlavatka.

Jak to bude s dnes již tradičním kaprem? Ten sice vyšší teploty snáší o poznání méně, ale samotná teplota může způsobit, že se kapři začnou dusit a hynout i tak. Se zvyšující se teplotou vody se snižuje i množství rozpuštěného kyslíku ve vodě.A ano i kapři potřebují kyslík ke svému životu.

Navíc při vyšších teplotách se zvyšuje také metabolismus ryb a tím i spotřeba kyslíku, kterého je ve vodě méně. Mimo to vyšší teplota zvyšuje také odpar vody a tím zvyšuje koncentraci nečistot.

Rybáři nyní řeší, jak se se situací vyrovnat – při snížení množství chovaných ryb se zvýší množství invazivních ryb a situaci to nijak nevyřeší.Dále se snaží sledovat pečlivěji počasí a podle toho ryby krmit. Ono totiž stačí aby se zatáhlo a sinice a řasy ve vodě přestanou produkovat kyslík. Dále je třeba sledovat sílu větru, atmosférický tlak a další. No a víme, jak to s předpovědí počasí je.

Další možností je přivádět další vodu z vrtů nebo z řek, ale to je ekonomicky náročné a navíc toto řešení není možné všude. Vypadá to, že se tedy počet ryb v českých rybnících bude definitivně snižovat a chovat se budou převážně v uzavřených aquaponických systémech. 

To vše povede samozřejmě ke zdražení ryb obecně a k úbytku druhové rozmanitosti. Podle předpovědí vědců z Mendelovy univerzity bude koncem století dnů, kdy teplota povrchové vody přesáhne 29 °C už více než 30 za rok. To definitivně změní složení ryb v našich končinách a to bude mít zcela jistě vliv na další ekosystémy, které jsou navázané na rybníky, potoky a řeky.

Zdroje k hlubšímu zkoumání

Estimating Heat Stress Effects on the Sustainability of Traditional Freshwater Pond Fishery Systems under Climate Change

Česká televize

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *