Proč by mě mělo zajímat, že jiné druhy vymírají?

V posledních dnech se množí protesty proti tzv. Zelené dohodě pro Evropu (Europen Green Deal). Hlavním cílem této dohody je dosáhnout v Evropě klimatické neutrality do roku 2050. Soubor opatření, který dohoda obsahuje je nezbytný pro zpomalení (a ideálně zastavení) změn klimatu způsobených člověkem.

Na co dohoda? Stačí když své chování změní lidé

I kdybychom se všichni dnes stali vegany, začali jezdit hromadnou dopravou a střechu osadili solárními panely, stále to nebude stačit k zastavení změn, které člověk rozpoutal. Změny musejí přijít systematicky na celosvětové úrovni. Právě o to se snaží Zelená dohoda, zatím v rámci Evropy. Tržní ekonomika totiž není zcela v souladu s ekologickými zájmy a samotný volný trh by změnu nezajistil.

Proto vznikla snaha na úrovni Unie začít měnit legislativu a podmínky, za kterých mohou firmy podnikat, aby nedocházelo k dalšímu drancování přírody a extrémní produkci skleníkových plynů. Dnes již máme mnohem čistší technologie než jsou běžně užívány, ale dokud budou metody zatěžující životní prostředí ekonomicky dostupnější, tak se nic nezmění.

Co zelená dohoda obsahuje?

Zelená dohoda se snaží obsáhnout většinu odvětví ovlivňující životní prostředí. Příkladem může být snaha o udržitelnější potravinový systém, který má zamezit plýtvání potravinami, udržitelnou výrobu potravin a jejich zpracování a ekologičtější distribuci.

Postupně má dojít k transformaci energetického průmyslu a odklon od uhelných elektráren, které budou postupně nahrazovány obnovitelnými zdroji a jadernými elektrárnami.

Hlavním cílem je pak dosažení toho, že se Evropa stane prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Můžeme tak světu ukázat, že to skutečně lze a můžeme být vzorem a inspirací pro zbytek světa. Někdo začít musí a pokud budou všichni čekat až začne někdo jiný, tak se nic nezmění.

A proč by nás měla změna klimatu vůbec zajímat?

Už nyní sledujeme vymírání obrovského množství druhů. Produkce CO2 a SO4 ze spalování fosilních paliv vede ke vzniku kyselých dešťů, které snižují pH moří a oceánů. To vede k masivnímu vymírání mlžů, kteří nemohou tvořit své schránky. To vede k úhynu živočichů živících se měkkýši, to vede k narušení celých ekosystémů.

Současně vzrůstající globální teplota vede k zániku korálových útesů, které jsou největšího množství živočišných druhů. To vede k dalšímu narušení ekosystému. Vyhynutí druhů je nevratná změna v přírodě, kterou již obnovit skutečně nedokážeme.

No jo, ale proč by Čechy mělo zajímat vymírání druhů v oceánu? Je nutné si uvědomit, že velká část lidské populace je výslovně závislá na rybolovu – jedná se o miliardy lidí žijících v přímořských oblastech. V těchto místech totiž často není možný jiný zdroj obživy. Vymizení mořských ekosystémů povede k vymizení ryb. A to povede k hladomoru a masivní migraci. A kam? No přeci do úrodné Evropy. Ta však není stavěna na miliardy dalších lidí.

Vymírání v našich končinách

Nicméně styl hospodaření a změna klimatu má vliv také na život v Česku přímo. To, že v zimě již téměř nevídáme sníh jsme si zvykli. Ale starší z nás si možná vzpomenou na spotřebu vody do ostřikovačů auta během léta. Stačila krátká cesta a čelní sklo bylo plné hmyzu. Dnes to již takový problém není.

Ubývá hmyzu. Na hmyzu je postaven veškerý náš ekosystém. Hlavními opylovači plodin, které jíme jsou zástupci hmyzu. Bez něj vznikne hladomor i u nás. Proto je třeba s půdou hospodařit dle určitých zásad, kterým se opět zelená dohoda věnuje.

Proč stávkují zemědělci?

Nejvíc fascinující na událostech posledních dní je stávka zemědělců, které klimatická změna ovlivňuje nejvíce. Pokud budeme zelenou dohodu ignorovat, povede to k větším výkyvům počasí a tím i pravidelným škodám na úrodě. Současně bez dostatku hmyzů budou stále klesat výnosy. Pokud kolem polí nebudou remízky, bude ubývat dravců a budou se množit hlodavci, kteří úrodu zničí. Ústupky musíme udělat všichni, ale zde jsou to ústupy pro záchranu sebe sama.

Tisíce let zemědělci hospodařili v souladu s přírodou a nyní se k tomu musíme vrátit. Populace Evropy neroste natolik, aby to nebylo možné. Navíc stále máme metody, které naší předci neměli. Pomocí genetické modifikace dokážeme zvýšit výnosy plodit a zlepšit jejich odolnost. To však bohužel zatím Evropská unie zakazuje.

Když vymřou jiné druhy…

Závěrem tohoto článku je nutné zmínit, že Zelená dohoda neslouží k likvidaci jakékoli formy podnikání, ale směřuje k tomu, aby bylo vůbec možno v budoucnu existovat. Česká republika se zavázala k plnění této dohody v roce 2020, kdy ji podepsal tehdejší premiér Andrej Babiš.

Zelená dohoda obsahuje mnohem více strategií, které jsou propracované velmi do hloubky a rozhodně stojí za to si je pročíst. V tomto článku není prostor pro jejich rozebrání do hloubky, proto se můžete podívat níže do zdrojů. Mysleme však stále na to, že i člověk je součástí potravního řetězce a je součástí ekosystému, který je křehký jako domeček z karet, a pokud tento ekosystém spadne, tak vezme nás všechny s sebou.

Zdroje k hlubšímu bádání

Zelená dohoda: Příslib ekonomického růstu i vyšší konkurenceschopnosti

Zelená dohoda pro Evropu

Wiki: Zelená dohoda pro Evropu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *