Jak moc plýtváme jídlem? Odpověď přináší MENDELU z Brna

37 kg potravin ročně. To je množství jídla, které průměrný obyvatel Brna každý rok vyhodí do popelnic. Mendelova univerzita v Brně zveřejnila výsledky unikátní studie zaměřené na plýtvání potravinami.

Studie přináší reálná data, kdy monitorovala přímo obsah popelnic a z něj vytřídila potraviny. Nejedná se tedy o odhady, ale přesná data získaná z 900 domácností po celém Brně. Lidé v dotazníku přitom odhadovali, že ročně vyhodí kolem 4 kilogramů potravin. Realita je však mnohem vyšší.

Mezi nejčastěji vyhazované potraviny patří pečivo, zelenina a ovoce. Mnohem více lidé vyhazují jídlo v létě a na podzim. Naopak na jaře a v zimě je množství vyhozeného jídla menší. Složení se však příliš nemění.

Studie také zkoumala, kde se plýtvá nejvíce. Proto bylo ve studii zastoupeno 300 domácností ze sídlišť, 300 z vilových čtvrtí a 300 z venkova. Nejhůře pak dopadly domácnosti ze sídlišť. Za to pravděpodobně může lepší možnosti kompostování a chování zvířat na venkově a ve vilách než v sídlištních bytech.

Projekt však analýzou nekončí. „V další fázi projektu budou výzkumníci provádět experiment ve vybraných lokalitách a budou se pomocí různých intervenčních módů snažit změnit chování domácností a přimět obyvatele, aby méně plýtvali,“ vysvětlila vedoucí výzkumu Lea Kubíčková z Provozně ekonomická fakulta MENDELU v Brně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *