Země právě prolétá skrze pozůstatky supernovy!

Pozor, pozor! Právě se řítíme oblakem ze zbytků vybuchlé supernovy! No dobře, zas takový pozor dávat nemusíte. Tímto oblakem totiž prolétáme už nějakých 33 000 let. A jak si toho vědci vůbec všimli?

Jednoduše, na mořském dně.

Ano přesně tak. Právě na mořském dně byly nalezeny stopy vzácného izotopu železa Fe 60. To je izotop železa s poločasem rozpadu cca 2,6 milionů let. To znamená, že nemohl vzniknout současně s naší planetou a tedy nepochází ze Země. Původně se vědci domnívali, že tyto izotopy na zemi dopadaly před cca 6 – 2,5 miliony lety.

Nicméně stejný izotop byl pozorován ve vrstvách na Antarktidě, které vznikly před pouhými 20 lety. Tudíž musejí na Zemi dopadat i nyní nebo minimálně v nedávné době. Mimo to astronauti naměřili obsah izotopu Fe 60 i ve vesmírném prostoru kolem Země.

Pravděpodobně tak prolétáme obřím mrakem, který zde zbyl po výbuchu supernovy. A právě prach z této exploze nyní můžeme detekovat.

Zdroje k hlubšímu bádání

Earth Appears to Be Travelling Through The Debris of Ancient Supernovae

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *