Sledujeme zrychlenou evoluci. V Africe se rodí sloni bez klů.

Genetika je fascinující věda. 🧬 Věděli jste, že letos to je 200 let od narození otce genetiky, brněnského vědce, Gregora Johanna Mendela? 👨‍🔬 O tom si ale ještě letos povíme. Nyní si ukážeme to, že evoluci, která je dána právě genetikou, je možné sledovat prakticky v reálném čase. ⏰

Ovšem je nutné si uvědomit, že evoluce nefunguje tak, že psa 🐶 hodíte do vody 💦 a jemu narostou ploutve a žábry. 🐳 Ne, pes se utopí. Evoluce funguje tak, že náhodnou mutací v genetické informaci 🧬 dojde k tomu, že se u živočicha objeví nový znak. Například růžové oči. 👀Tento znak je potom mnohem atraktivnější pro potenciální partnery a jedinec s růžovýma očima bude dále předávat tento svůj gen pro růžové oči. Ten se bude šířit 📈 v populaci až se třeba stane dominantní a všichni jedinci budou mít růžové oči.

Kromě očí se může stát to, že se živočichu vyvine vyšší odolnost proti jedu predátora 🦂, který se v okolí přemnoží. To vede za následek, že pouze jedinci s touto odolností přežijí 🦎 a ti, kteří tuto novou schopnost nemají, tak zemřou. I přes to, že za normálních okolností, by mohli žít vedle sebe.

Svět kolem nás neustále vyvíjí tlak na výběr organismů. 😋 A člověk není výjimkou a vyvíjí tlak na ostatní živočichy neustále. A právě sloni 🐘 jsou toho důkazem.

Ještě před rokem 1977 žilo v oblasti Mosambiku 🌍 cca 20 % sloních samic bez klů a 80 % samic kly mělo. Bohužel tento rok vypukla válka, kterou financoval zejména obchod se slonovinou. 🐘 To vedlo k vyhubení většiny slonů, kteří měli kly.

Nemít kly 🐘 se tedy zde stalo evoluční výhodou. A samice, které kly neměly předávaly svůj gen dále. Dnes na některých místech převažují sloní samice bez klů i přes to, že ještě před 50 lety tomu bylo naopak. Obdobně pytláci činí selekční tlak i na jiných místech Afriky 🌍 a slonů s kly rapidně ubývá a noví se již nerodí. Jsou totiž často zabití dříve než stihnou předat své geny.

Běžně evoluce 🦠 trvá tisíce, miliony a miliardy let. Občas je však selekční tlak velmi rychlý a sloni mohou být rádi za to, že mutaci pro malé či žádné kly již mají v době, kdy začal být tlak vyvíjen. Jinak bychom o slony pravděpodobně už dávno přišli. 😳

Zdroje k hlubšímu bádání

Ivory poaching and the rapid evolution of tusklessness in African elephants

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *