Inkové rituálně obětovávali děti, ty musely být pod vlivem ayahuasky, koky nebo alkoholu.

Patříte mezi lidi, kteří si idealizují přírodu, jako místo plné klidu, míru a harmonie? Ve skutečnosti je příroda opravdu krutým světem, který nezná slitování. Místo, kde panuje zabij nebo buď zabit. Schovej se nebo buď zabit, zamaskuj se nebo buď zabit. Vlastně udělej cokoli nebo budeš zabit.

Lidé už od svých samotných počátků svými činy ukazují to, že jsou součástí této kruté přírody. Vlastně nikdy jsme jako celek nevybočili. Příkladem mohou být rituální oběti nejrozsáhlejší říše indiánů v Americe – Inků.

Na fotografii můžete vidět mumifikovanou oběť jednoho ze zkoumaných dětí. Usuzuje se, že dítě bylo obětováno k uklidnění bohů po probíhajících sopečných erupcích v letech 1440 až 1450. Sopečné erupce pravidelně způsobovaly změny klimatu trvající až pět let. To mělo často za následek malou úrodu a tím i hladomor.

Dětské oběti měly předejít nadcházející neúrodě a uklidnit tak i probíhající sopečné erupce. Analýza nalezených mumií ukázala, že děti před samotným rituálem byly ovlivněny různými drogami. Koka není ve zdejší kultuře ničím neobvyklým, žvýkala se v populari naprosto běžně. Nicméně bylo odhaleno, že oběti byly také často pod vlivem alkoholu nebo ayahuasky. Ta běžně vyvolává silné halucinace. Děti byly této látce pravděpodobně vystaveny dlouhodobě a měla za úkol zejména snížit depresi a úzkost z blížící se smrti.

Jaký vliv měla oběť na výsledné usmíření bohů si asi můžete domyslet. Možná vám to připadá zvrácené a neuvěřitelné, ale do dnešních dob lidé nesmýšlejí o moc jinak. Stále máme kolem sebe lidi věřící v magickou účinnost kamínků, věštění z karet nebo to, že bude jakýkoliv čin odpuštěn a člověk skončí v ráji.

Jsme stále jen obratlovci proplouvající krutou přírodou, se kterou se sanžíme srovnat všemi možnými způsoby, a bohužel se občas chováme krutě i jeden k druhému. Ať už před 10 000 lety, před 500 lety nebo dnes. A budoucnost pravděpodobně nebude o moc lepší. Technologie nám je nastiňují náš vlastní obraz. 

Zdroje k hlubšímu bádání

Ritual drug use during Inca human sacrifices on Ampato mountain (Peru): Results of a toxicological analysis

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *