První český vesmírný dalekohled! Stane se Česko významným hráčem v kosmickém výzkumu?

Česko se už dnes podílí vývojem součástek pro kosmický průmysl nezastupitelnou mírou na zkoumání vesmíru. Avšak doposud se v Česku nerealizoval takto rozsáhlý projekt, o jehož realizaci rozhodl výbor, který řídí Rámcový projekt k implementaci podpory, kterou Evropská kosmická agentura (ESA) poskytne vesmírným aktivitám z ČR. Výzkumný a zkušební letecký ústav (VZLÚ) získal podporu pro dva projekty AMBIC A QUVIK.

Družice AMBIC (Ambicious Czech Satellite) bude poskytovat obrazová data území České republiky z vesmíru. Česko se tak stane nezávislé na řadě soukromých komerčních satelitech.

Druhý projekt QUVIK (Quick Ultra-Violet Kilonovae Serveyor) vynese do kosmu satelit, který bude pozorovat srážky neutronových hvězd, či neutronové hvězdy s černou dírou. Při srážkách neutronových hvězd vznikají prvky těžší než železo (například zlato, platina apod.). Satelit by tak mohl přispět světovému poznání o tom, jak přesně tyto prvky vznikají.

Česko se tak stává zemí, která bude přímo přispívat vědeckému výzkumu ve vesmíru na světové úrovni a bude za podpory ESA řídit vlastní výzkumné projekty.

Zdroje k hlubšímu bádání

Projekt AMBIC

Projekt QUVIC

Výzkumný a zkušební letecký ústav

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *