Sekačky na trávu v USA vyprodukují stejně nebezpečných emisí jako všechny motory spalovacích aut v Evropě!

Evropská unie se nedávno zavázala k tomu, že do roku 2035 se zakáže prodej nových aut se spalovacími motory. Důvodem je zhoršující se klimatická krize a hromadění skleníkových plynů v atmosféře. Nicméně je třeba mít na paměti, že auta nejsou jediným zdrojem znečištění. Vědci v USA se zaměřili na vliv zahradních sekaček na znečištění ovzduší a ukázali, že jejich dopad je téměř stejný jako dopad všech aut se spalovacími motory v Evropě.

Když se budete bavit s někým o zdroji znečištění ovzduší, tak málokoho napadne, že zahradní sekačky mohou být také problémem. Zejména v USA, kde má mnoho lidí vlastní dům se zahradou, na které „je třeba“ udržovat anglický trávníček se tento problém projevuje v mnohem větší míře. Navíc spalovací motory zahradních sekaček mají mnohem menší účinnost a jejich neefektivní technologie způsobuje mnohem větší znečištění než osobní či nákladní automobily, které navíc podléhají již nyní přísným regulím.

Abychom ukázali i pár čísel ze studie:

Sekačky v USA vypustí do ovzduší

  • více než 68 000 tun oxidů dusíku (stejně jako 30 milionů automobilů)
  • 30 000 000 tun oxidu uhličitého (stejně jako celkové množství emisí českého průmyslu)
  • 21 800 tun PM2,5 částic (stejně jako 234 milionů automobilů)

Oxidy dusíku jsou nejvíce odpovědné za smog ve městech, oxid uhličitý má jeden z největších podílů na globálním oteplování, nové pro vás mohou být tzv. PM2,5 částice. Jedná se o drobné pevné prachové částečky, které se uvolňují do ovzduší. Mají velikost do 2,5 mikrometrů a lidé i zvířata jej vdechují do plic společně se vzduchem. Právě tyto částečky jsou pak zodpovědné za zdravotní komplikace a zvyšují riziko vzniku rakoviny. A právě těchto částic sekačky produkují téměř stejně jako všechna auta v Evropě (těch je cca 253 milionů).

Je tak i v zájmu lidí, kteří popírají existenci globálního oteplování, aby se zamysleli nad využíváním těchto strojů a na politiky, aby podnikli opatření i v této oblasti a sekačky využívaly šetrnější či elektromotory. Tedy pokud nepatříte mezi lidi, kteří popírají také existenci rakoviny.

Zdroje k hlubšímu bádání

Passenger cars in the EU

Lawn Care Goes Electric

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *