Mysleli jsme, že vyhynul před 80 lety. Podívejte se na fotografie znovuobjeveného zlatokrta Wintonova.

Přes 80 let jej nikdo nespatřil na vlastní oči a někteří vědci ho již považovali za vyhynulého. Výzkumníci z organizace Endangered Wildlife Trust a Pretorijské univerzity si to však nechtěli připustit a po vzácném zlatokrtu Wintonovu pátrali. Úspěšně.

Největším pomocníkem jim byla speciálně trénovaná border kolie Jessie, s jejíž pomocí výzkumníci objevili tunely, ve kterých by se hledaný tvor mohl vyskytovat. Později objevili i samotného zlatokrta. Slepého savce, který si svou nevidomost kompenzuje vynikajícím sluchem objevili jak si v klidu plaval písečnou pouští.

V současné sobě existuje 21 různých druhů zlatokrtů, kteří jsou si velmi podobni, avšak genetická analýza prokázala, že se jedná skutečně o vzácný dlouho hledaný druh. Samotné pozorování proběhlo už v roce 2021, ale právě genetické analýzy celé oznámení zpozdily, protože bylo nutné v muzeu najít vhodný desítky let starý DNA vzorek zlatokrta Wintonova, se kterým by se současný jedinec mohl porovnat.

Nicméně povedlo se a nyní můžeme s jistotou říci, že na videu níže vidíte skutečného zlatokrta Wintonova.

Nyní týmy vědců po celém světě pátrají po dalších tvorech, které jsme již léta nespatřili, tak doufejme, že i zde budeme mít obdobný úspěch.

Další fotografie zlatokrta Wintonova

Zdroje k hlubšímu bádání

Top most wanted lost species
Jessie (the border collie)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *