Sloni pohřbívají mrtvá mláďata

Jak vnímají zvířata smrt? Uvědomují si konečnost své existence? Dnes vám přineseme další ukázku toho, že lidé opravdu nejsou ničím příliš výjimeční. Vlastnosti, které jsme léta vnímali jako lidské jsou vlastní mnoha dalším tvorům.

Byly zaznamenány případy, kdy samice šimpanze truchlila několik dní nad svým mrtvým dítětem. Kosatky se dokonce byly schopny lidem mstít za to, že jim zabili blízkého. Sloni afričtí přikrývají své mrtvé listy a větvemi. Nyní vědci v terénu pozorovali další formu lidského chování, tentokrát u slon indických, kteří svá mrtvá mláďata pohřbívali do hrobů.

Indičtí sloni k pohřbívání svých mrtvých mladých využili zavlažovacích kanálů pro čajové plantáže. Sami totiž nejsou schopni příliš velké hroby vykopat, brání jim v tom na většině míst hustá síť kořenů indických lesů. Vědci takto našli pohřbených 5 mláďat, která byla zasypána 60 centimetry hlíny. Z jámy nebylo vidět nic než jen končetiny slůněte.

Vzhledem k podlitinám na tělech slůněte vědci odhadují, že mrtvé tělíčko mláděte sloni vláčeli i několik kilometrů než našli vhodné místo k pohřbu. Sloni jsou velmi vnímavé bytosti a těmito pohřby se snažili pravděpodobně ochránit těla mláďat před mrchožrouty. Současně stoy naznačují, že se pohřbu účastnilo vždy velké množství členů stáda.

Stále se v mnoha ohledech jedná o pouhé hypotézy, ale všechny důkazy naznačují tomu, že sloni skutečně využívají rituálu pohřbu jako metody rozloučení se s blízkým. Místní také popisují až půlhodinové hlasité troubení stáda slonů z míst, kde došlo k pohřbům. Je tak možné, že se tímto obřadem vzájemně utěšovali.

Hlubší bádání

Unearthing calf burials among Asian Elephants Elephas maximus Linnaeus, 1758 (Mammalia: Proboscidea: Elephantidae) in northern Bengal, India

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *