Zemřel Peter Higgs, nositel Nobelovy ceny, který předpověděl existenci „Božské částice“

Peter Higgs předpověděl existenci částice, později pojmenované Higgsův boson v roce 1964 ve svých 35 letech. Tato částice bývá často označována jako Božská částice a hraje klíčovou roli při vysvětlení původu hmotnosti ostatních elementárních částic. Tento pojem rozšířila do světa zejména kniha „The God Particle: If the Universe Is the Answer, What Is the Question?“ (česky: Pokud je vesmír odpovědí, co je otázkou?).

Na potvrzení své teorie o existenci této částice čekal dlouhých 48 let až do roku 2012, kdy byla ve švýcarském CERNu v urychlovači částic tato elementární částice skutečně potvrzena. Hned rok na to získal, ve svých 84 letech, Nobelovu cenu za Fyziku. Získal ji za objev, se kterým přišel téměř o padesát let dříve.

Předpovězení a následné potvrzení existence Higgsova bosonu je nesmírně významné nejen pro vědce samotné, ale přitáhla k výzkumu fyziky zájem široké veřejnosti. Odkazy na něm se objevovaly také v populárním seriálu Teorie velkého třesku.

Peter Higgs se narodil ve Velké Británii roku 1929 ve městě Newcastle upon Tyne a zemřel 8. 4. 2024 v Edinburghu ve věku nedožitých 95 let. Jeho jméno však zůstane už na věky součástí učebnic fyziky a na jeho práci bude navazovat řada nových výzkumů.

Další bádání

CERN experiments observe particle consistent with long-sought Higgs boson

Father of the God particle: Portrait of Peter Higgs unveiled

Peter Higgs, physicist who proposed Higgs boson, dies aged 94

Peter Higgs

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *